ISASAGRI

Image
Tinted By Coronatine

The World's First Molecular Hormone Signaler

Elma Uygulama Özeti

Tincor uygulamasından sonra meyve renkliliği belirgin şekilde artmıştır. Renklenme indeksi 95% üzerine çıkmıştır. Renk yeknesak bir dağılım göstermiştir. Ayrıca meyve şeker oranı 3 dereceden fazla artış göstermiştir.

Domates Uygulama Özeti

 Tncor uygulaması sonrası meyve renk değişimi 7-10 gün erken gerçekleşmiştir. Ve domates tadı artmıştır. Tincor özellikle kışlık domates üretiminde yaşanan düşük renk kalitesi ve düşük lezzet sorununu çözebilir. Özellikle salçalık domates üretiminde talep edilen briks artışı için özel bir üründür.

Çilek Uygulama Özeti

Tincor uygulamasından sonra renklenme 4-6 gün gerçekleşmiştir. Renk ve lezzet kontrole göre çok daha iyi bir hal almıştır.

 

Narenciye Uygulama Özeti

 Tincor uygulandıktan sonra meyvenin tamamı renklenir, meyve yüzeyi kırmızı ve güzel olur ve yeşile dönme olayı neredeyse hiç olmaz.

 

Pamuk Uygulama Özeti

Uygulama Dönemi

1)Çiçeklenme başlangıcı (BBCH 51)

2)Çiçeklenme ortası (BBCH 60)

Dosage:

125 ml / ha  (12,5 ml/da)

Genel Performans Göstergesi

1)Koza ağırlığı artışı

2)Bitki başına koza sayısında artış

 

 

 

 

 

 

 

Yeni nesil bitki gelişim düzenleyicisi Tincor, birim alandaki koza sayısını ve ortalama koza ağırlığını arttırır. Çin’de yapılan denemelerin genel ortalamasında Tincor 12,5  ml/ da Tincor 2 uygulama ile >10%  pamukta verim artışı sağlamıştır.

Tincor

Tincor urunumuzle ilgili detayli bilgi almak icin bize ulasabilirsiniz.

Iletisim